Zo maak je een slapende VvE wakker!

Een slapende VvE brengt allerlei risico’s met zich mee. Zo kan de waarde van je appartement dalen en kun je voor onverwachte hoge kosten komen te staan. Daarom beschrijven we in dit artikel de stappen die je dient te nemen om een VvE weer te activeren!

Stap 1: De juiste papieren verzamelen

De eerste stap om een slapende VvE te activeren is het in kaart brengen van de VvE door het verzamelen van de juiste documenten. Hierbij gaat het om:

De splitsingsakte; Hierin staat beschreven hoe het pand is opgesplitst en wie er allemaal appartementsrecht heeft. Je kunt de splitsingsakte opvragen bij het Kadaster. 

Het splitsingsreglement; Deze maakt onderdeel uit van de splitsingsakte. Hierin staat beschreven welke rechten en plichten alle leden van de VvE hebben. Het gaat hierbij onder andere om zaken als de kosten, verzekering en onderhoud van gemeenschappelijke ruimtes.

Contracten van de VvE; Het gaat hierbij om langlopende contracten die een VvE meestal wel een aantal heeft. Denk bijvoorbeeld aan een contact met een verwarmingsketel bedrijf. 

Een financieel overzicht; Dit kan een kasboek zijn of een bestand met alle inkomsten en uitgaven van de VvE. 

Een huishoudelijk reglement; Deze is niet verplicht dus is niet altijd aanwezig. Als deze er wel is, staan er aanvullende leefregels in (bijvoorbeeld omtrent geluidsoverlast). 

Stap 2: Organen benoemen

Als alle documenten verzameld zijn is de volgende stap om alle organen te benoemen. Het gaat hierbij om:

Het bestuur; Deze neemt besluiten en bestaat uit 1 of meerdere personen. Zorg wel dat dit een oneven aantal is.

Een voorzitter; Deze leidt de vergaderingen.

Een kascommissie; Zij controleren financiële zaken zoals de jaarrekening. 

Stap 3: Verzekeringen afsluiten

Voor de VvE zijn er een paar verplichte verzekeringen. Dit zijn een opstalverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering. Daarnaast kun je nog diverse optionele verzekeringen afsluiten, zoals een rechtsbijstandverzekering. 

Stap 4: Vergaderen

Vervolgens is het tijd voor vergaderingen met alle eigenaren. Stel hiervoor een duidelijke agenda op. Deze vergaderingen dienen om besluiten te nemen. 

Stap 5: Wakker houden

Wanneer alles rond is, is het natuurlijk van belang dat de VvE wakker blijft. Dit doe je door minimaal 1 keer per te vergaderen. In deze vergadering wordt de begroting voor het komende jaar besproken en wordt het gevoerde beleid van het afgelopen jaar toegelicht. 
Klinkt het zelf wakker schudden van een VvE als teveel werk? Dan kun je er natuurlijk ook voor kiezen om de slapende VvE actief te maken met Centiss.


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

*
*